ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ประกาศรับสมัครนักเรียน


รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2564

ถาม-ตอบ


© 2020 Copyright : โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เบอร์โทร : 043-5713380 อีเมล : patwitschool@gmail.com แอดมินระบบ